MENGENAL TINGKAHLAKU BERMASALAH DAN KESANNYA :

Secara umumnya, tinghkahlaku bermasalah dibahagikan kepada dua iaitu:

1. Tingkahlaku Bermasalah Positif
2. Tingkahlaku Bermasalah Negatif.

Tingkahlaku Bermasalah Positif bermaksud tingkahlaku positif yang ditunjukkan oleh kanak-kanak secara berlebihan.Contohnya sifat ingin tahu yang berlebihan boleh menimbulkan perasaan kurang senangorang lain dan boleh dianggap sebagai menggangu.

Tingkahlaku Bermasalah Negatif
a. tingkahlaku mengganggu ( disruptif)
b. pergantungan berlebihan ( tidak dapat berdikari dan membuat keputusan sendiri )
c. Aggresif - suka mencari gaduh, bertengkar dll.
d. Suka merosakkan harta benda ( destruktif )
e. Bimbang tidak bertempat.
f. Pengasingan diri.
g. ponteng kelas atau ponteng sekolah.
h. mencuri

Kesan Tingkahlaku Bermasalah Terhadap Pembelajaran :
1. tidak memberi tumpuan semasa guru mengajar.

2. mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran

3. sukar memahami pengajaran guru.

4. tidak menyiapkan tugasan yang diberi.

5. enggan bekerjasama dengan rakan lain.
dipetik dari : http://pemulihankhas.blogspot.com/